Mis on e-tempel?

Tõenäoliselt teab iga ettevõtte omanik, mis on tempel. Põhimõtteliselt on e-tempel sama, lihtsalt elektroonilisel kujul ning annab kinnituse, et vastav asutus on seotud konkreetse digitaalse dokumendiga ning dokumenti ei ole muudetud pärast e-templi lisamist.

Kes on digiallkirjastamist pikaajaliselt kasutanud, ehk mäletavad, et enne eIDAS määruse kehtima hakkamist allkirjastati kõik asutuse poolt väljastatud dokumendid füüsilise isiku poolt, kelleks enamalt jaolt oli asutuse juht. See on muutunud seoses e-templi kasutuselevõtuga – asutuse nimel väljastatavale dokumendile lisatakse asutusele väljastatud e-tempel, mis ei seo dokumenti füüsilise isikuga vaid asutusega. E-templeid väljastatakse üksnes juriidilistele isikutele ning e-tempel kinnitab, et antud elektrooniline dokument või muu info pärineb tõepoolest selle saatnud asutusest. 

E-templit saab kasutada kombinatsioonis digiallkirjaga, kuid e-tempel üksi on samuti juriidiliselt jõudu omav. Vastavalt eIDAS määrusele, on e-tempel samaväärne tavalise asutuse templiga, selle mõju ei ole väiksem seetõttu, et tegemist on elektroonilisel kujul oleva templiga. 

Nagu digiallkirjadki, jagunevad e-templid täiustatud e-templiteks ja kvalifitseeritud e-templiteks. 

Täiustatud e-tempel (Advanced electronic seal, AdESeal) kasutab turvaelemente, mis tagavad unikaalse seose allakirjutanuga, võimalik on identifitseerida allakirjutanu ning e-tempel lisatakse kasutades templi loomise andmeid ja on seotud andmetega viisil, et tuvastatav on andmete muudatus kui see on pärast e-templi lisamist toimunud. Kvalifitseeritud e-tempel (Qualified electronic seal, QESeal) lisab täiendava taseme tagamaks templi kasutaja identiteedi ning kasutab templi loomisel ja lisamisel suuremat kaitset ja kindlust. Kvalifitseeritud e-templi loomiseks on vajalik tehniline erilahendus (kvalifitseeritud e-templi loomise seade, QSealCD).

Kokkuvõtlikult – kvalifitseeritud e-tempel on turvalisem, kuivõrd selle loomisel pole nõutud ainult kvalifitseeritud sertifikaat vaid ka spetsiaalne seade, samal ajal täiustatud e-tempel kasutab küll kvalifitseeritud sertifikaati, kuid templi loomine ei toimu kvalifitseeritud seadmel.

Nii täiustatud kui kvalifitseeritud e-tempel on kõrge turvatasemega ning mõlemaid saab kasutada digitembeldamise automatiseeritud lahendustes e-tembeldamaks suurel hulgal dokumente. 

Vajate abi otsustamisel, kas te vajate e-templit? Järgnevalt toome välja mõned enamlevinumad põhjused:

  • seaduslikult siduv – e-tempel loob tunnustatud tõendi, et vastav asutus on seotud konkreetse digitaalse dokumendiga ning dokumenti ei ole pärast e-templi lisamist muudetud
  • efektiivsus ja ajasäästlikkus – automatiseeritud e-templi lisamine võtab kordades vähem aega kui manuaalselt paberdokumentide haldamine 
  • turvaline – tagatud on maksimaalne andmete turvalisus tunnustatud usaldusteenuse pakkuja poolt

Loe rohkem infot Dokobiti e-templi lahenduse kohta siit.