Kas ir elektroniskais zīmogs?

Droši vien katrs uzņēmuma īpašnieks zina, kas ir zīmogs vai spiedogs. Elektroniskais zīmogs (angl. e-Seal) kopumā ir viens un tas pats, vienīgā atšķirība – zīmogs ir elektroniskā formā. Svarīgākais šeit ir tas, ka tas pieder juridiskai personai, nevis fiziskai personai.

Tie, kas izmantojuši e-parakstu, droši vien atceras, ka, pirms eIDAS regulas, juridiskas personas dokumentus varēja parakstīt pilnvarota persona, visbiežāk uzņēmuma izpilddirektors, ar personīgu elektronisko parakstu. Tagad juridiskas personas dokumentu var zīmogot ar e-zīmogu, kas nepieder nevienai konkrētai personai organizācijā. Elektroniskie zīmogi tiek izsniegti tikai juridiskām personām un tiek izmantoti, lai nodrošinātu dokumentu vai datu izcelsmi un integritāti

E-zīmogus joprojām var izmantot kopā ar elektroniskajiem parakstiem, kaut arī e-zīmogi ir juridiski saistoši arī bez tiem. Saskaņā ar eIDAS regulu, elektroniskajam zīmogam ir tāds pats juridiskais spēks kā parastajam zīmogam – to nevar noliegt kā juridisku spēku un pieņemamību kā pierādījumu tiesvedībā tikai tāpēc, ka tas ir elektroniskā formā.

Tāpat kā elektroniskos parakstus, arī elektroniskos zīmogus iedala uzlabotajos e-zīmogos un kvalificētajos e-zīmogos.

Uzlabotam elektroniskajam zīmogam (Advanced electronic seal) ir nepieciešami drošības elementi, kas nodrošina tā unikālu saikni ar parakstītāju, tas spēj identificēt parakstītāja organizāciju, tas ir izveidots, izmantojot zīmoga radīšanas datus, un tas ir saistīts ar datiem tādā veidā, ka jebkuras nākamās datu izmaiņas ir nosakāmas.

Kvalificēts elektroniskais zīmogs (Qualified electronic seal) ir uzlabots elektroniskais zīmogs, kas nodrošina papildu garantijas līmeni par zīmoga radītāja identitāti un uzlabotu aizsardzību un garantijas līmeni par zīmoga izveidi. Kvalificēta e-zīmoga izveidošanai ir nepieciešama īpaša ierīce (kvalificēta zīmoga veidošanas ierīce, QSealCD).

Vienkāršāk sakot, kvalificēts e-zīmogs ir drošāks, jo tam ir nepieciešams ne tikai kvalificēts sertifikāts, bet arī kvalificēta zīmoga izveidošanas ierīce, savukārt uzlabotajam e-zīmogam ir nepieciešams kvalificēts sertifikāts, bet zīmoga izveidošanas ierīcei nav jābūt kvalificētai.

Katrā ziņā gan uzlabotajiem, gan kvalificētajiem e-zīmogiem ir augsta drošība, un tos var izmantot liela apjoma dokumentu automatizētai zīmogošanai.

Joprojām domājat, vai jums tas ir vajadzīgs? Šeit ir minētas dažas priekšrocības:

  • juridiski saistoši – sniedz atzītu dokumentu izcelsmes un integritātes pierādījumu;
  • efektīvi un laiku taupoši – tas ir daudz ātrāk nekā papīra dokumentu manuāla administrēšana;
  • droši – maksimāla datu drošība, ko garantē uzticami pakalpojumu sniedzēji.

Lasiet vairāk par Dokobit e-zīmoga risinājumiem šeit.