Kõik, mida peate teadma digitemplist

Kuivõrd digitempel muutub ettevõtete seas üha populaarsemaks, on tarvilik teada selle omadusi. See postitus on teile, kui soovite teada, mis digitempel on, mis versioonidel see esineb ning millistel juhtudel millist versiooni kasutada.

Mis on digitempel?

Digitempel on ettevõtte tempel digitaalsel kujul. Digitempleid väljastatakse üksnes juriidilistele kehadele ning neid kasutatakse dokumentide ja andmete päritolu ja terviklikkuse tõendamiseks. Digitempel on justkui digiallkiri ning on sarnaselt digiallkirjadele jagunevad täiustatuteks ja kvalifitseerituteks.

Digitaalne dokument, mis on tembeldatud kvalifitseeritud digitempliga omab samaväärset õiguslikku jõudu nagu paberil dokument, millel on ettevõtte tavatempel. Kvalifitseeritud digitemplit tunnustatakse kõikjal Euroopa Majanduspiirkonnas.

Dokumendi digitembeldamisega on teadlik toiming, millega kinnitatakse dokumendi andmete terviklikkus, templi lisanud juriidilise isiku autentsus ja andmete päritolu.

Rohkem infot digitemplite ja nende tasemete kohta leiate siit.

Digitempli vormingud

Olenevalt templi tasemest, võib digitempel olla väljastatud kahes erinevas vormis.

Täiustatud digitemplit kvalifitseeritud sertifikaadiga hoiustatakse pilves spetsiaalses turvaserveris ettevõtte infrastruktuuris ja see on integreeritud teiste seda kasutavate infosüsteemidega.

Kvalifitseeritud digitempel võib olla väljastatud nii USB krüptopulgal kui hoiustatud pilves. Pilvepõhist digitemplit hoiustatakse erilises turvamoodulis, mis on kantud Euroopa Komisjoni hallatavasse kvalifitseeritud e-allkirja ja e-templi loomise seadmete loendisse.

Mis on siin erinevus? Pilvepõhise digitempli puhul ei ole teil vaja soetada eraldi seadet, millel digitempel asub, sest digitempel on integreeritud teie infosüsteemi ning see on tsentraliseeritult ligipääsetav. See tähendab, et kõik ettevõtte või asutuse kasutajad, kellel on digitemplile ligipääs, saavad seda mugavalt kasutada ilma, et vajaksid näiteks USB krüptopulgal asuva digitempli kasutamiseks sellele füüsilist ligipääsu. Lisaks saate pilvepõhise digitempliga tembeldada korraga hulka dokumenti ning ei pea suurt hulka dokumente ükshaaval digitembeldama.

Digitempli kasutuslood 

Digitempleid saab kasutada erinevatel juhtudel. Näiteks saate digitembeldada finantsaruandeid või isikute terviseandmeid; saate automaatselt tembeldada arveid, maksestaatuseid, andmebaasi staatuseid; saate kinnitada automatiseeritud protsesse (masinalt masinale); jne.

Mida on vaja digitempli kasutuselevõtuks?

Vajate digitempli kasutuselevõtuks järgnevat:

  1. kvalifitseeritud digitempli sertifikaati, mis on väljastatud kvalifitseeritud usaldusteenuse pakkuja poolt;
  2. digitempli loomise vahendit kas USB krüptopulgal või turvamoodulis;
  3. tarkvara, mis on võimeline kasutama USB krüptopulgal olevat digitemplit või integratsiooni teie valitud turvamooduliga. Vajate ka  teadmist, kuidas lisada digitemplit valitud dokumendi vormingule (BDoc, PDF, ASiC-E, jne.) ning võimekust neid vorminguid luua.

Seega on teil 2 võimalust toimimiseks:

  • soetage ükskõik millisel kujul digitempel ning hoolitsege vajaliku lisatarkvara eest ise. Digitempleid saab soetada mitmetelt teenusepakkujatelt, ei oma tähtsust, millise riigi või asutuse templi ostate, sest templid on kehtivad üle Euroopa Liidu.
  • soetage digitembeldamise teenus ning te ei pea muretsema ülejäänu pärast. Dokobit pakub täispaketti: kvalifitseeritud digitempli sertifikaat rahvusvaheliselt digiidentiteedi lahenduste ja usaldusteenuse pakkujalt SK ID Solutions-lt, pilvepõhine turvamoodul templi kasutamiseks (kasutamiseks nii Dokobit portaalis kui digitembeldamise API lahenduses). Rohkem infot leiate siit.

Järgnevalt on kogu artikli sisu esitatud ülevaatliku tabelina, et teil oleks parem erisusi hinnata:

Kui soovite meie digitempli teenust kasutama hakata või soovite selle osas midagi täpsustada, täitke palun kontaktvorm ning me võtame teiega ühendust!