Hvorfor det betyr noe at du får lov å knuse printeren

La oss kalle en spade for en spade. Å delta i en miljøbevegelse var lenge noe “andre folk” drev på med. De litt sånn “radikale”? I dag er alle opptatt av miljøet. Bør være i det minste. For å bry seg om bærekraft handler til slutt om å være opptatt av seg selv.

Å være grønn har gått fra en hobby til en trend – og er nå et essensielt aspekt i livet både på hverdag og jobb. Overgangen til digitale kontrakter er en puslespillbrikke for en mer bærekraftig fremtid. Ikke bare som et skritt inn i framtiden for å bli enda mer moderne, men et skikkelig sprang for den gode gamle effektiviteten

Her er 6 grønne grunner for å velge digital kontrakt og signering:

1. Løft troverdigheten til firmaet, så de ikke synes du er “helt dinosaur”

Den teknologiske utviklingen det siste århundret har vært monumental. Det har tilrettelagt for fjernarbeid og muliggjort sikker bruk av elektroniske signaturer over tradisjonelle penn-og-papir-metoder. Digitale kontrakter reflekterer en vridning mot det moderne, pålitelige og bærekraftige. Noe dine kunder vil sette pris på. En digital overgang vil løfte troverdigheten til firmaet, nå når stadig flere folk ønsker digitale løsninger. Det vil vise at du er kvikk. At du henger med i møte med de raskt endrende og voksende forventningene fra moderne forbrukere. 

2. Å ikke printe ut papir, sparer skogen 

Det høres ut som tull. Hvor mange kontrakter kan det være snakk om? Vel, før pandemien ble det anslått at hver kontormedarbeider brukte 10.000 sider totalt hvert år. Og mange av dem går med til å regulere avtaler mellom mennesker.  Hvert år taper vi millioner av hektar med skog. En fotballbane, hvert sekund. Les det igjen. Hvert sekund. Vi spiser opp oss selv! Dette er ødeleggende både for biologisk mangfold og kampen mot klimaendringer – og deg. Papirindustrien er ansvarlig for en betydelig del av denne avskogingen. Faktisk går over 40 % av det industrielle trevirket globalt til papirproduksjon. Digitale kontrakter blir derfor en viktig brikke i å redusere etterspørselen etter papir. Noe som direkte påvirker avskogingsratene. Ved å gå over til digitale signaturer, adopterer firma og selskaper rundt omkring i Norge ikke bare en mer bærekraftig praksis, men bidrar også aktivt til å bevare planetens grønne lunger. Og dine lunger også, på et vis. 

3. Papir “stjeler” rent drikkevann fra deg selv, og hele verden 

Det er ikke bare skog som forsvinner, enten ved å lage flere kontrakter eller at trær brenner ned i stadig større og globale skogbranner. Drikkevannet vårt blir også mer utilgjengelig. Det regner mindre, og mye vann brukes faktisk til papirproduksjon. Enorme mengder faktisk. Avhengig av teknologien som brukes, forbrukes det mellom 10 til 20 liter vann for å produsere ett A4-ark. Det er 100 drikkeglass med vann. En måneds forbruk, bare for ett lite ark! 

4. Ingen liker å stable masse papir, og du lar dem slippe 

Å bytte til digitale kontrakter er fornuftig – også økonomisk. Papir i seg selv begynner å bli dyrt. Men også de tradisjonelle papirbaserte tjenestene som sirkulerer rundt A4-arket, innebærer betydelige kostnader knyttet til utskrift, lagring og leveringstjenester. Digitale kontrakter eliminerer disse utgiftene, noe som resulterer i betydelige besparelser for bedrifter. Penger dere kan bruke på flere planter på kontoret. Tiden som spares ved å unngå manuelle, gjentakende oppgaver knyttet til papirkontrakter vil kunne omdirigeres mot mer smartere ting. Ting som betyr mer for deg. 

5. Du tvinger ingen til å fylle på toner eller blekk

Overgangen til digitale dokumenter vil også redusere bruk av blekk og toner. Disse forbruksmaterialene inneholder ofte miljøskadelige kjemikalier som kan ha negative effekter når de slippes ut i naturen. I tillegg krever tradisjonell dokumenthåndtering energi for å la det lyse og surre i alle printere, kopimaskiner og skannere. Uten behovet for fysiske utskrifter, unngår du å skape avfall fra mislykkede utskrifter eller utdaterte dokumenter som ville ha endt opp som søppel. 

6. Ingen må frakte kontrakten din for deg

Lagring av digitale dokumenter krever ingen fysisk plass, noe som reduserer behovet for arkivskap og kontormøbler designet for papirhåndtering. Digitalisering støtter også fjernarbeid ved å gjøre dokumenter tilgjengelige fra hvor som helst! Det vil redusere behovet for pendling eller at kontrakten må fraktes med tog eller taxi eller fly. Dette fører ikke bare til en bedre balanse mellom arbeid og privatliv for ansatte, men bidrar også til mindre trafikk og utslipp. Samlet sett fremmer digitale kontrakter og dokumenter en mer bærekraftig og effektiv tilnærming til forretningsdrift. Det gir bare så mye mer mening!

Er du klar til å komme i gang?