Pasirašyto dokumento tikrinimas: LVAT vs. „Dokobit“

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba oficialiai patvirtino, kad „adoc.archyvai.lt“ sistemoje pranešimai dėl el. parašų ir laiko žymų galiojimo yra tik informacinio pobūdžio.

Tai reiškia, kad tikrinant dokumentus, sistemoje pateikiama informacija apie el. parašo ir laiko žymų galiojimą bei patikimumą nėra oficialus teisinis patvirtinimas. Sistema netikrina parašų ir laiko žymų pagal eIDAS reglamento reikalavimus ir nenaudoja patikimuose sąrašuose skelbiamos informacijos.

Išsamų Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos raštą galite parsisiųsti paspaudę čia.

Norite patikrinti pasirašytų dokumentų laiko žymų ir el. parašų sertifikatų galiojimą bei patikimumą? Tai lengvai atliksite su „Dokobit“. Daugiau informacijos ieškokite čia.