Uuendasime oma tingimusi

28.04.2023

Oleme värskendanud oma teenuse osutamise tingimusi, kasutuspõhimõtteid ja privaatsuspõhimõtteid.

Teie turvalisus ja andmete privaatsus on meie prioriteet, seetõttu oleme üksikasjalikult kirjeldanud teie õigusi ja meie kohustusi Dokobiti teenuste kasutamisel ning selgitanud, kuidas teie isikuandmeid käsitletakse ja kaitstakse. Siin on lühike ülevaade muudatustest:

 • Oleme uuendanud ettevõtte registreeritud asukohta: Paupio tn. 50-136, Vilnius, Leedu.
 • Oleme lisanud üldised selgitused selle kohta, kuidas pooltevahelistes suhetes konfidentsiaalseid andmeid käsitletakse.
 • Oleme täpsustanud edasimüügikeeldu (välja arvatud meie partneritele).
 • Oleme lisanud tingimused, mis võimaldavad meil suhte lõpetada, kui kliendi suhtes kohaldatakse sanktsioone.
 • Oleme lisanud selgituse, millistel tingimustel saab hinnakujundust muuta.
 • Võtsime kasutusele konto kõrvaldamise poliitika, mis tähendab, et eemaldame oma süsteemist tasuta kontod, millele pole kahe järjestikuse aasta jooksul sisse logitud. Teavitame konto omanikke sellest eelnevalt.
 • Oleme kirjeldanud oma isikuandmete töötlemise tavasid, sealhulgas küpsiseid. Oleme lisanud ka näiteid töödeldavatest andmetüüpidest, sealhulgas teie nõusolekul suunatud reklaamidest.
 • Oleme selgitanud, kuidas jagame andmeid seotud ettevõtetega.
 • Täpsustasime andmete säilitamise tähtaegu ja andmesubjekti õigusi.
 • Turvalisuse kindlustamiseks palume teil tagada ENISA soovitatud turvatase süsteemides, kuhu meie teenuseid integreerite.

Külastage meie Ühilduvuse lehte, et tutvuda värskendatud teenuse osutamise tingimuste, kasutuspõhimõtete ja privaatsuspõhimõtetega, mis jõustuvad 28.05.2023.

Samuti juhime teie tähelepanu asjaolule, et oleme muutnud oma Äripaketi lätikeelset nime. Muudatus ei mõjuta poolte kohustusi.

Mis pole muutunud:

 • Jätkame tööd Leedu Vabariigi seaduste alusel ning järgime eIDAS-i, GDPR-i ja teiste regulatsioonide kõige rangemaid nõudeid.
 • Jätkame teie andmete töötlemist kooskõlas kõrgeimate isikuandmete ja IT-turvalisuse standarditega.
 • Teie andmete töötlemine jätkub Euroopa Majanduspiirkonnas.
 • Tagame meie infoturbe haldussüsteemi toimimise vastavalt ISO/IEC 27001 standardile.
 • Meie ISMS-i auditeerib ja kinnitab igal aastal akrediteeritud audiitor.

Tutvuge uuendatud teenuse osutamise tingimuste, kasutuspõhimõtete ja privaatsuspõhimõtetega ning võtke meiega küsimuste korral ühendust.

Märkus: pange tähele, et need muudatused kehtivad, kui kasutate meie teenuseid tüüplepingu alusel. Kui meil on teiega teistsugused või täiendavad lepingulised kohustused, ei pruugi mõned muudatused teile kehtida.