Dokobit omandab Leedu portaali Eparasas.lt

Dokobit omandas elektrooniliste dokumentide allkirjastamise süsteemi Eparasas.lt, mida varem haldas ettevõte EVP International (Paysera).

Nüüd on portaali eesmärk muutunud – Eparasas.lt-s on nüüd kasutajatel võimalik leida mitmekülgset infot digitaalsete allkirjade kohta leedu keeles ühest kohast: mis digitaalsed allkirjad on, kuidas digitaalne allkirjastamine toimib ja kus seda saab kasutada, kust saada vastavat allkirjastamise vahendit jne.

Otsus süsteemi ümberkujundamiseks infoportaaliks teostati, kuna seni puudus tõene teave digitaalsete allkirjade kohta ühest usaldusväärsest allikast. Erinevates allikates on faktid endiselt erinevad, teave on killustatud ja ebaselge ja see segab kasutajaid.

Varasemad portaali kasutajad, kellel on kvalifitseeritud elektrooniline allkiri, saavad dokumente digitaalselt allkirjastada kasutades allkirjastamise platvormi Dokobit.