Digiallkirjade ja digitemplite valideerimine Dokobit portaalis on nüüdsest kvalifitseeritud teenus

Meil on suurepäraseid uudiseid! Oleme äsja uuendanud portaalis valideerimise funktsionaalsuse ning nüüdsest on tegu kvalifitseeritud teenusega. Kvalifitseeritud valideerimisteenuse kasutamisega saate täiendava kindluse, et teie dokumentidele lisatud digiallkirjad ning digitemplid on tõepoolest kehtivad. Lugege edasi, et saada selle kohta rohkem infot.

Mis on valideerimisteenus ning millal ma seda vajan?

Vastavalt eIDAS määrusele on valideerimine digiallkirjade ja digitemplite täiendav teenus. Valideerimistulemus näitab, kas digiallkiri või digitempel oli selle loomise ajal kehtiv ning kas see on kehtiv valideerimise ajal. Teisisõnu vajate valideerimisteenust kolmandatelt osapooltelt saabunud digiallkirjastatud ning digitembeldatud dokumentide kontrollimiseks, et veenduda, et dokumendil olevad digiallkirjad ning digitemplid on kehtivad.

Mis muutus Dokobit portaalis?

Möödunud aastal läbisime akrediteeritud audiitorite poolt teostatud auditid ning meist said ühed vähestest eIDAS sertifitseeritud kvalifitseeritud e-allkirjade ja e-templite valideerimisteenuse pakkujatest maailmas. Digiallkirjade ja digitemplite valideerimine on reguleeritud valdkond, mis seob kvalifitseeritud usaldusteenuse pakkuja reaalselt vastutavaks esitatud valideerimistulemuste eest.

Mida see tähendab?

Asendasime varasema kvalifitseerimata valideerimisteenuse kvalifitseeritud teenusega. Kvalifitseeritud valideerimisteenus vastab eIDAS määruses esitatud erinevatele nõuetele, mis kohustavad meid edukalt valideerima krüptograafilist allkirja või digitemplit, kontrollima allkirjale või templile lisatud võimalikke piiranguid, tuvastama allkirjastaja isiku, teostama valideerimine vastavalt eIDAS määrusele ning ETSI standarditele.

Kvalifitseerimata valideerimisteenuse pakkuja ei läbi mingeid eelnevaid ametlikke kontrolle tagamaks, et tema valideerimisteenus vastab eIDAS määruses toodud nõuetele, mis tähendab, et valideerimine teostatakse ilma valideerimispoliitikata ning esitatud tulemuste eest teenusepakkuja ei vastuta. Seetõttu on sellise valideerimistulemuse kasutamine näiteks kohtuprotsessides asitõendina kaheldava väärtusega.

Võib juhtuda (ehk olete seda isegi kogenud), et erinevad valideerimislahendused näitavad erinevaid tulemusi – üks ütleb, et allkirjad on kehtivad ning teine ütleb, et ei ole. Erinevad tulemused tõstatavad küsimuse, millise valideerimiskeskkonna tulemusi peaks siis usaldama. Nüüdsest saate täielikult usaldada meid, kuna pakume usaldusväärset ja kontrollitud valideerimistulemust isegi siis, kui mõni teine süsteem valideerib sama dokumendi allkirju või templeid teisiti.

Võtsime kasutusele kvalifitseeritud valideerimise vastutustasemed. Kvalifitseeritud usaldusteenuse pakkujana vastutame täielikult meie poolt koostatud valideerimisraportis toodud tulemuste eest ning pakume vastutuskindlustust juhtudeks, kui ilmnema peaksid erisused. See tähendab, et valideerimisteenust kasutades saate valida vastavalt oma vajadustele sobiva vastutuskindlustuse taseme. Portaalis saate valida kahe taseme vahel: põhivastutuskindlustus ning laiendatud vastutuskindlustus.

Põhivastutuskindlustus on teile sobiv, kui teile on piisav minimaalne tagatis, nii on enamasti juhtudel, kui dokumendile lisatud allkirjade kehtivus tulevikus vaidlusi tõenäoliselt ei põhjusta. Põhivastutuskindlustuse määr on kuni 100 € valideerimisraporti kohta. Me pakume seda sulle tasuta.

Laiendatud vastutuskindlustus on sobilik, kui soovite suuremat kindlust, et dokumendile lisatud allkirjad ja templid on kehtivad, üldiselt tekib selline vajadus juhul, kui allkirjastatud dokumendi sisu on suurema väärtusega. Laiendatud vastutuskindlustuse määr on kuni 10 000 € valideerimisraporti kohta. Laiendatud vastutuskindlustust on võimalik kasutada üksnes Äri- ja Ettevõttepaketiga liitunutel ning iga valideerimisraporti koostamise tasu on 0,50 €. Alati saate valida kahe erineva vastutuskindlustuse taseme vahel sõltuvalt dokumendist, mida valideerite. Kindlasti on juhtumeid, kus põhivastutuskindlustus on piisav, kuid on ka dokumente, mille puhul valideerimisraportisse investeerimine laiendatud vastutuskindlustust valides annab teile südamerahu, et dokumendi allkirjad ja digitemplid on kehtivad. Vastutuskindlustuse tase valige alati vastavalt valideeritava dokumendi sisulisele väärtusele!

Juhul, kui ka laiendatud vastutuskindlustus ei ole teie jaoks piisav, pakume preemium vastutuskindlustust kuni 100 000 € ulatuses valideerimisraporti kohta. Antud võimalus on kättesaadav üksnes Ettevõttepaketi kasutajatele eraldi kokkuleppel. Võtke meiega ühendust, et saada rohkem infot selle võimaluse kohta.

Kui teil on küsimusi valideerimise kohta, tutvuge meie koostatud vastustega korduma kippuvatele küsimustele.