Kas ir laika zīmogs?

Jūs droši vien esat dzirdējuši par laika zīmogu esamību. Bet vai jūs esat kādreiz pētījuši, kas ir laika zīmogi un kam tie ir nepieciešami? Šeit atradīsiet īsu paskaidrojumu par šo tēmu.

Ko dara laika zīmogs?

E-paraksta sertifikātiem ir derīguma termiņš, tie ir derīgi noteiktu laiku, piemēram, 2 vai 3 gadus. Tas nozīmē, ka pēc derīguma termiņa beigām jūs nevarat parakstīt dokumentus un iepriekš izveidotie paraksti bez laika zīmoga vairs nav derīgi. Izklausās pavisam vienkārši, vai ne? Apskatīsim vienkāršu piemēru.

Pieņemsim, ka jūsu e-paraksta sertifikāta derīguma termiņš beidzas rīt. Jūs šodien parakstāt dokumentu. Taču, ja nākamajā dienā kāds pieprasa rakstisku pierādījumu, kā jūs varētu pierādīt, ka šis dokuments ir derīgs? Kā jūs pierādītu, ka parakstījāt to vakar, nevis šodien, kad sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies? Šeit palīgā nāk laika zīmogs. To izmanto, lai ierakstītu datus parakstā, lai pierādītu, ka tas tika izveidots laikā, kad sertifikāts joprojām bija derīgs. Ja nav laika zīmoga, tad nevar zināt, kad paraksts tika izveidots, un var pieņemt, ka to varēja izdarīt jebkurā brīdī, iespējams, pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām vai tā atsaukšanas.

Vienkārši izsakoties, laika zīmogi tiek izmantoti, lai norādītu laiku līdz brīdim, kad tika izveidots paraksts. Laika zīmogs ir vienīgais veids, kā pierādīt, ka paraksts tika izveidots, kad parakstītāja sertifikāts joprojām bija derīgs.

Laika zīmogs eIDAS regulējumā

No tehniskā viedokļa eIDAS definē elektronisko laika zīmogu kā “elektroniski dati, kas saista citus elektroniskos datus ar konkrētu laiku, apstiprinot šo pēdējo esamību minētajā laikā”.

Elektronisko laika zīmogu kvalificē, ja tas datumu un laiku saista ar datiem tādā veidā, ka nav iespējas nenosakāmi mainīt datumu, tas ir pamatots ar precīzu laika avotu un ir parakstīts, izmantojot uzlabotu elektronisko parakstu vai kvalificēta uzticamības pakalpojuma sniedzēja uzlabotu elektronisko zīmogu.

Tāpat kā elektroniskajam parakstam, arī elektroniskajam laika zīmogam nevajadzētu liegt tiesiskas sekas tikai tāpēc, ka tas ir elektroniskā formā. ES izdots kvalificēts laika zīmogs ir derīgs un atzīts visās citās dalībvalstīs.