Kas yra laiko žyma?

Jei naudojatės elektroniniu parašu, ko gero, teko girdėti ir apie laiko žymas. Tačiau ar kada apie jas domėjotės detaliau, ar žinote, kas jos ir kam jos reikalingos? Pateikiame trumpą paaiškinimą.

Kam reikalinga laiko žyma?

El. parašo sertifikatai turi galiojimo laiką, dažniausiai – 2-3 metus. Tai reiškia, kad pasibaigus sertifikato galiojimo laikui, juo nebegalite pasirašyti dokumentų, o parašai, neturintys laiko žymos, jūsų seniau pasirašytuose dokumentuose tampa nebegaliojantys. Kaip ir viskas paprasta, ar ne? Pažvelkime į pavyzdį.

Sakykime, kad jūsų el. parašo sertifikato galiojimo pabaiga – rytoj, o dokumentą pasirašote šiandien. Atėjus rytojui jūsų paprašo įrodymo, kad dokumentą pasirašėte galiojančiu el. parašu. Kaip tokiu atveju įrodysite, kad dokumentą pasirašėte vakar, o ne šiandien, kai jūsų el. parašo sertifikatas jau nebegalioja? Būtent laiko žyma atsako į šį klausimą. Ji reikalinga, norint užtikrinti, kad dokumentas buvo pasirašytas sertifikato galiojimo metu. Jei parašas neturi laiko žymos, iš esmės nėra jokio patikimo būdo žinoti, iki kada dokumentas buvo pasirašytas el. parašu, taigi galima manyti, kad parašas buvo sukurtas bet kuriuo metu, galimai net tada, kai sertifikato galiojimo laikas jau buvo pasibaigęs.

Paprastai tariant, laiko žymos naudojamos, siekiant nurodyti tikslų laiką, iki kurio buvo suformuotas elektroninis parašas. Galima teigti, kad laiko žyma yra vienintelis patikimas įrodymas, užtikrinantis, kad dokumentas buvo pasirašytas sertifikato galiojimo metu.

Laiko žyma eIDAS reglamente

Žvelgiant iš techninės pusės, eIDAS reglamentas apibūdina laiko žymą kaip „elektroninės formos duomenis, kuriais kiti elektroninės formos duomenys susiejami su tam tikru laiku ir taip sukuriamas įrodymas, kad pastarieji buvo sukurti iki laiko žymoje nurodyto laiko“.

Elektroninė laiko žyma laikoma kvalifikuota, kai ji susieja datą ir laiką su duomenimis taip, kad nebūtų galimybės nepastebimai pakeisti duomenų. Ji turi būti grindžiama tiksliu laiko šaltiniu ir privalo būti išduota laiko žymų paslaugos teikėjo, įtraukto į Europos Sąjungos reguliuojamą patikimų tiekėjų sąrašą (angl. TSL).

Kaip ir el. parašo, el. laiko žymos teisinės galios negalima atsisakyti pripažinti vien dėl to, kad žyma yra elektroninė. Kvalifikuotos laiko žymos, išduotos Europos Sąjungoje, galioja ir yra pripažįstamos kaip kvalifikuotos laiko žymos visose ES valstybėse narėse.