Vi lanserer en ny måte å signere på!

I høst lanserer vi signering med SMS OTP (engangspassord), en praktisk løsning i situasjoner der det ikke er mulig å bruke de e-ID-ene vi støtter. Det er gode nyheter for portalbrukere som ønsker å samle inn signaturer fra parter i land som for øyeblikket ikke støttes.

Hvordan fungerer signering med SMS OTP?

Dette er en veldig enkel og brukervennlig måte å signere PDF-dokumenter på. Den som skal signere mottar en kobling, og – når vedkommende er klar til å signere – en bekreftelseskode per SMS. PDF-dokumentet blir signert når koden angis i signeringsvinduet i dokumentet.

Rent teknisk er det litt mer komplisert, siden vi også legger inn navnet på den som signerer dokumentet, datoen og klokkeslettet det ble signert, formålet med signeringen samt telefonnummeret signaturen ble bekreftet med. Disse dataene lagres i en XML-fil som vi legger inn i dokumentet. Informasjonen vises i merknadsfeltet, og blir påført et elektronisk segl som beskytter dokumentets opprinnelse og integritet.

Ulike signaturnivåer

Vi minner om de fire elektroniske signaturnivåene som støttes i Dokobit-portalen; velg hensiktsmessig nivå etter juridisk betydning.

  1. Kvalifiserte elektroniske signaturer (QES) er like bindende som håndskrevne signaturer og har ubestridelig rettslig gyldighet.
  2. Avanserte elektroniske signaturer basert på et kvalifisert sertifikat (AdES/QC) anses som solide bevis i retten.
  3. Avanserte elektroniske signaturer (AdES) har tilstrekkelige sikkerhetsnivåer for dokumenter med lavere ansvarsrisiko.
  4. Enkle elektroniske signaturer (SES) – den enkleste typen elektronisk signatur, som ikke krever sterk autentisering av signataren.

Ved signering med SMS OTP blir det opprettet en SES-signatur, som ofte brukes på dokumenter med lavere ansvarsrisiko, for eksempel tilbud om ansettelse og innkjøpsordrer.