Viss par autentifikācijā balstītiem e-parakstiem “Dokobit” portālā

Lai arī eIDAS regulā ir noteikts vienots tiesiskais regulējums savstarpēji atzītiem elektroniskās identifikācijas rīkiem (eID) Eiropas Savienībā, tas neizslēdz to, ka katrā valstī var būt pieejami atšķirīgi eID. Dažus rīkus var izmantot tikai lietotāju autentifikācijai, savukārt ar citiem var gan pārbaudīt lietotāja identitāti, gan parakstīties, izveidojot uzlabotu vai kvalificētu elektronisko parakstu.